home

Bloemrijk graslandBloemenweide of bloemrijk grasland

Als een tuin groot genoeg is dan zoek ik naar ruimte voor een bloemenweide. Een border waarin veel inheemse planten worden geplant en/of gezaaid en waarin grassen zich spontaan ontwikkelen.
Bloemrijke graslanden gedijen het beste op zonnige plaatsen. De bloemen bloeien uitbundiger en de bloemen leveren meer nectar, waardoor ze meer aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere insecten.


Beheer

Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren (van het maaisel). Als de grond voedselrijk is wordt er twee keer per jaar gemaaid. Twee keer maaien heeft ook als voordeel dat er langere tijd wat in bloei staat en het maaien gaat gemakkelijker omdat de uitgebloeide planten nog niet verhout zijn of zijn gaan hangen.


Eind juni: Vlak voor de eerste keer maaien.

Eind juni: Na het maaien (en afvoeren).


Begin oktober: Vlak voor de tweede maaibeurt.

Begin oktober: Na de tweede maaibeurt.


Verwilderingsbollen

Het toepassen van verwilderingbollen in het voorjaar en het najaar verlengt het bloeiseizoen in een bloemenweide.


home 7 april 2013