home

Voorbeeld van een grotere stadstuin

Grotere stadstuin

Uitgangssituatie

Wensen en sferen


Resultaat

Enkele foto's van het resultaat.

2002
2005
2007

Enkele andere foto's staan op een aparte pagina.


Dieren die in de tuin zijn waagenomen (door de bewoners zelf)

Vogels
Vaste bezoekers zijn merel, huismus, kool- en pimpelmees, winterkoning, roodborst, spreeuw, ekster, zwarte kraai, vink, tjiftjaf, zwartkop, heggenmus. Deze vogels komen heel regelmatig foerageren, zingen, of nestmateriaal verzamelen. Sommigen zie je het hele jaar, andere (tjiftjaf,roodborst) alleen in voorjaar en zomer of juist alleen in de winter.
Bij veel vogels favoriet zijn besdragende bomen en struiken. De lijsterbes, de vlier en het krentenboompje zijn zeer in trek. De bessen zijn er al af voor ze rijp zijn. Grappig is dat de aalbessenstruiken in de moestuin met rust worden gelaten. De bessen van de hulst zijn minder geliefd. Ze worden gegeten als er echt niets anders eetbaars meer is. Overigens is de hulst wel heel belangrijk voor de vogelbevolking in onze tuin. Hij vormt uitstekende schuilgelegenheid bij onraad, hij wordt veelvuldig bezocht door insectenetende vogels (winterkoning, kool- en pimpelmees, roodborst, goudhaantjes, zwartkop). In de hulst werd ook veelvuldig gebroed door een merel.
In het najaar komt er altijd een koperwiek langs op de trek. Deze komt voor de bessen van oa. hulst.

Voorheen hadden we een grasveldje. Als dat gemaaid werd was dat een eldorado voor merel en zanglijster, die er wormen zoeken. Nadat we hadden overgeschakeld op extensief maaibeheer, was er voor merel en zanglijster hier niets meer te halen.

Ook de prunus is goed voor insecteneters: vaker zien we hier een boomkruiper, troepen staartmezen, de onvermijdelijke kool- en pimpelmezen, maar ook de grote bonte specht.
Een groene specht hebben we ook een paar keer in de tuin gehad. Eenmaal om zich te goed te doen aan mierenpoppen in het grasveld.
Eksters zitten vooral in de winter soms met 4 of 5 tegelijk in de prunus. Vlakbij is vorig jaar gebroed door een eksterpaar en de jongen blijven nog heel lang als groep in de buurt rondhangen. Ook nu wordt het nest weer op orde gemaakt. Dunne twijgen worden betrokken uit onze tuin. Van de treurberk van de buren of uit de takkenhoop achter in de tuin.
De takkenril ter afscheiding van siertuin en moestuin is in trek bij pimpelmeesjes en bij het winterkoninkje. We hopen dat hij er dit jaar een nest gaat bouwen. Hij scharrelt er veel in rond en zingt er ook druk op dit moment.

Met al die zangvogels die hier rondvliegen heb je ook al snel een sperwer in je tuin. Op de begraafplaats zit al jaren een broedpaar en ik heb al verschillende keren een merellijkje gevonden in de tuin.
Een waterbadje en een voederplank lokken ook veel vogels. Zwarte mees, kuifmees, grote bonte specht, groenling, sijsjes, vinken en een keep en ook een vlaamse gaai komen hier op af, evenals koolmees, pimpelmees, heggenmus, roodborst, turkse tortel en houtduif. Duiven broeden hier ook wel eens of doen pogingen daartoe.

En dan de vijver: wordt ook vaak gebruikt als bad, daar waar begroeiing onder het wateroppervlak is. Ook werd er in gevist door de reiger. Nu hebben we geen vis meer. De reiger blijft overvliegen om de zaak in de gaten te houden.
Vroeger hadden we een redelijk oude boom (kronkelwilg) in onze tuin. Dat leverde een waarneming van een boomklever op. Helaas boom is omgewaaid. In de stam van de vlier ontdekte ik onlangs een halve walnoot en een halve hazelnoot. Tekenen dat er een boomklever of een grote bonte specht langs was geweest. Ze klemmen noten vast in de groeven om ze zo leeg te pikken.
Ook in de vlier zit in de zomer wel eens een grauwe vliegenvanger die vanaf een uitstekende tak uitvallen doet naar vliegjes in de lucht.
De coniferenhaag die we vroeger als afscheiding hadden met de tuin van de buren, zat vol met zanglijsternesten toen we hem er uit hadden gehaald. Ook in de hulst die ik vorig jaar heb gesnoeid zaten een aantal nesten. Met klimop tegen de afscheidingspalen hopen we opnieuw nestelende vogels te trekken.
Bomen zijn overigens uitstekende zangposten in voorjaar en zomer: voor zanglijster, heggenmus en merel geldt dat zeker. Prunus, hulst en conifeer naast het terras worden daarvoor veel gebruikt.

AmfibieŽn

Zoogdieren

Bosmuis

Insecten
Verschillende malen wespennesten in de tuin. Overigens hebben we die wespen nooit bestreden. We hebben er ook geen nadelige gevolgen van ondervonden. De palen op de afscheiding werden gebruikt om nestmateriaal van te maken. Je zag de wespen daar aan zitten knagen. Ook een oude boomstronk in de tuin werd hiervoor gebruikt.
Op het terras en in de mergelbak: veel mieren.
Vorig jaar zat er een hommelnest in de grond. Metselbijen zaten in de muur op het terras en in de ontwateringgaatjes van de kozijnen zitten ieder jaar hommeltjes die in en uit vliegen.
Achter in de tuin in een oude boomstam hadden we ook metselbijen (in voorgeboorde gaatjes). In en om de vijver zitten diverse soorten libellen. De larven worden in de vijver grootgebracht en in de zomer zie je ze uit het water en uit hun huidje kruipen en vervolgens zitten drogen in de zon. Ook zie je vaak parende libellen rondvliegen.

Vlinders
Atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, boomblauwtje, icarusblauwtje, groot en klein koolwitje, klein geaderd witje, koninginnepage. Ook een keer rupsen van de koninginnepage gevonden op wortelloof.
Bijzonder was een keer de ligusterpijlstaart (nachtvlinder).


home 7 april 2013