home

Project "Limburgse Floratuin",
opdrachtgever Botanische Tuin Kerkrade

Kalkgrasland

Doelstelling

In samenwerking met diverse organisaties ontwikkelen, realiseren en verantwoord beheren van een attractieve 'Limburgse Floratuin' met een refugium functie ten behoeve van bedreigde Limburgse plantensoorten en een relevante informatieve en educatieve functie ten behoeve van uiteenlopende doelgroepen.

Uitgangspunten

Samenwerkingsproject van Limburgse organisaties op het gebied van botanie, natuurbeheer, -bescherming en -educatie, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Botanische Tuin Kerkrade, met ondersteuning van de Provincie Limburg;
Realisatie op basis van omvorming van het bestaande kalkgrasland en partiële herinrichting en opwaardering van het bestaande bosplantsoen in de Botanische Tuin te Kerkrade.


Maquette

Voor deze tuin heb ik een maquette in karton gemaakt.


Plantenlijst

Sesleria albicans / Blauwgras (rode lijst)
Anthyllis vulneraria / Wondklaver (rode lijst)
Thymus preacox / Kruiptijm (rode lijst)
Sedum cepaea / Omgebogen vetkruid (rode lijst)
Bromus erectus (Bromopsis erecta) / Bergdravik (rode lijst)
Salvia verticillata / Kranssalie
Sedum sexangulare / Zacht vetkruid (rode lijst)
Potentilla verna / Voorjaarsganzerik
Arnica montana / Valkruid (rode lijst)
Gentianella ciliata / Franjegentiaan (rode lijst)
Origanum vulgare / Wilde marjolein
Rhinantus alectorolophus / Harige ratelaar
Silene nutans / Nachtsilene
Avenula pratensis ( Helictrichon pratense) / Beemdhaver (rode lijst)
Pimpinélla saxífraga / Kleine bevernel
Stachys officinalis / Betonie
Echium vulgare / Slangekruid
Aquilegia vulgaris / Wilde akelei
Verbascum thapsus / Koningskaars
Tetragonolobus maritimus / hauwklaver
Marribium vulgare / Malrove (rode lijst)
Hieracium pilosella / Muizeoor
Geranium mollis / Zachte ooievaarsbek
Teucrium montanum / Berggamander (rode lijst)
Plantago media / Ruige weegbree (rode lijst)
Ononis spinosa / Kattedoorn (rode lijst)
Centaurium erythraea / Echt duizendguldenkruid
Brachypodium pinnatum / Gevinde kortsteel (rode lijst)
Tetragonolobus maritimus /Hauwklaver (rode lijst)
Petrorhagia prolifera / Slanke mantelanjelier
Helianthenum nummularium / Geel zonneroosje (rode lijst)
Desmazeria rigida (Catapodium rigidum) / Stijf hardgras (rode lijst)
Campanula rapunculus / Rapunzelklokje
Veronica austriaca subsp. teucrium / Brede ereprijs
Ballote nigra / stinkende ballote
Salvia pratensis / Veldsalie
Carex caryophyllea / Voorjaarszegge (rode lijst)
Leucanthemum vulgare / Margriet
Agrimonia eupatoria / Gewone agrimonie
Bunium bulbocastanum / Aardkastanje (rode lijst)
Sedum forsterianum / Sierlijk vetkruid (rode lijst)
Antennaria dioica / Rozenkransje
Primula veris / Gulden sleutelbloem (rode lijst)
Sanguisorba minor / Kleine pimpernel (rode lijst)
Cirsium acaule / Aarddistel (rode lijst)
Leontodon hispidus / Ruige leeuwetand (rode lijst)
Ophrys insectifera / Vliegenorchis
Vincetoxicum hirundinaria / Witte engbloem (rode lijst)
Gentianella germanica / Duitse gentiaan (rode lijst)
Ca (rode lijst)
ina vulgaris / Driedistel (rode lijst)
Onobrychis viciifolia / Asparcette
Asplenium trichomanes / Steenbreekvaren (rode lijst)
Cymbalaria muralis / Muurleeuwebek
Asplenium ruta-muraria / Muurvaren
Corydalis lutea / Geel helmkruid
Aconitum vulparia / Gele monnikskap (rode lijst)
Aristolochia clematitis / Pijpbloem (rode lijst)
Sedum telephium / Hemelsleutel (rode lijst)
Rosa arvensis / Bosroos (rode lijst)
Koeleria pyramidata / Breed fakkelgras (rode lijst)
Scabiosa columbaria / Duifkruid (rode lijst)
Bunias orientalis / Bunias
Rhinanthus minor / Kleine ratelaar
Anthemis tinctoria / Gele kamille
Briza media / Bevertjes
Euphrasia rostkoviana / Beklierde ogentroost (rode lijst)
Centaurea calcitrapa / kalketrip
Linum catharticum / Geelhartje
Polygala comosa / Kuifvleugeltjesbloem
Centaurea scabiosa / Grote centaurie (rode lijst)
Genista germanica / Duitse brem (rode lijst)
Chenopodium bonus-henricus / Brave hendrik (rode lijst)
Silene vulgaris / Blaassilene
Nepeta cataria / Wild kattekruid
Lathyrus tuburosus / Aardaker (rode lijst)
Satureja vulgaris / Borstelkrans
Lathyrus linifolius / Knollathyrus
Galium pumilum / Kalkwalstro (rode lijst)
Stachyse officinalis / Betonie (rode lijst)
Lathyrus vernus / Voorjaarslathyrus
Orchis militaris / Soldaatje Lithospernum officinale / Glad parelzaad


Resultaat

Enkele foto's om het resultaat te laten zien.


home 7 april 2013