home

Nelle Driessen

Nelle Driessen.

Na de middelbare school heb ik eerst een opleiding in de gezondheidszorg, horeca en het management afgerond alvorens me om te scholen in het 'groen'. Gedurende die opleiding heb ik in 1992 mijn eigen bedrijf opgezet.
Als ontwerpster ontwerp ik tuinen waarin naast ruimte voor de gebruikers, ruimte voor planten en dieren is.
Indien gewenst adviseer ik bedrijven voor de uitvoering van de bouwkundige elementen van een door mij gemaakt ontwerp. De aanplant van bomen, heesters, vaste planten en bloembollen voer ik samen met de opdrachtgever uit.
Veel tuineigenaren willen zelf het beheer in de tuin uitvoeren maar weten niet wanneer, hoe en waarom iets gedaan moet worden. Samen met de klant ga ik aan de slag met als doel dat de klant het na enige tijd het al dan niet alleen voortzet. Samen kunnen we bijvoorbeeld een verwaarloosde tuin onderhouden.


Wilde Weelde

Ik ben lid van Wilde Weelde, de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen: hoveniers, kwekers, ontwerpers en leveranciers van duurzame materialen. Bij Wilde Weelde kunt u terecht voor kennis en vaardigheid op het gebied van natuurrijke omgeving: van ontwerp, educatie en advies tot uitvoering en onderhoud.

Wilde Weelde


Springzaad

Ik ben ook lid van Springzaad, een open netwerk waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen.
Als regioconsulent Zuid-Limburg van Springzaad heb ik een overzicht gemaakt van de natuurspeelplekken in deze regio. Zie daarvoor:

Commentaar en vooral en aanvullingen zijn van harte welkom.

Springzaad


Andere activiteiten

Sind 2011 werk ik voor het CNME Maastricht en Regio als consulent natuurspeelplaatsen en buitenruimte.


Nelle Driessen

Sinds 1998 woon ik samen met mijn partner Rob en de jongens Pepijn en Louis in Reijmerstok (in Zuid-Limburg).


home 29 december 2016