home

Ontwerpen

Waar zit je in de tuin?

Werkwijze

 1. In een eerste vrijblijvend gesprek worden wensen en uitgangspunten ge´nventariseerd.
 2. Op basis daarvan worden twee of drie schetsontwerpen gemaakt en besproken.
 3. Een definitief ontwerp wordt gemaakt met beplantings- en bestratingsplan.
Het maken van een tuinontwerp is voor mij een proces dat de opdrachtgever en ik samen aangaan. En gedurende dat proces is voortdurende interactie nodig.
Nadat het ontwerp is afgerond, kan ik natuurlijk helpen bij de uitvoering daarvan. Maar het is geheel aan de opdrachtgever om daarvoor te kiezen.


Vragen die aan de orde komen tijdens een eerste gesprek

Het eerste gesprek is vrijblijvend en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Na zo'n gesprek moet duidelijk zijn wat de wensen zijn en of ik daaraan een invulling kan geven.

Centrale vragen bij het ontwerpen van een nieuwe tuin en veranderen van de tuin zijn:

In meer detail worden deze drie kernvragen hieronder uitgewerkt in subvragen. Deze vragen en de antwoorden helpen de opdrachtgever en mij om te komen tot een goed ontwerp.

 1. Hoe wil je de tuin gebruiken?
  Wie zijn de gebruikers van de tuin en welke eisen stellen zij aan de tuin:
  • Volwassenen?
  • Kinderen (leeftijd) en of grootouders?
  • Welke dieren en planten zijn gewenst?
  • Is er plaats voor afvalcontainers en composthopen?
  • Hoeveel tijd is er voor onderhoud? En wat kun en wil jezelf doen?
  • Is een gazonnetje gewenst om op te kunnen liggen en voetballen?
  • Wil je het omliggende landschap bij de tuin betrekken? Hoe is het uitzicht?
  • Welke materialen kunnen hergebruikt worden: bestratingsmateriaal, snoeimateriaal etc.etc.
  • Waar zit je in de tuin en waarom?

 2. Welke sferen wil je beleven? (voorbeelden)
  • Verschillende haagplanten omdat vroeger onze tuin grensde aan een wei die met diverse haagplanten beplant was.
  • Fruit omdat ik graag vruchten eet.
  • Klinkertjes omdat ik dat als warm ervaar.
  • Ik wil veel gele voorjaarsbloeiers in mijn tuin omdat ik dan zeker weet dat het lente wordt.
  • Ik wil lavendel in mijn tuin omdat lavendel mij aan de Provence doet denken waar we als kind ieder jaar op vakantie gingen.
  • Kruiden omdat ik verzot ben op het zuiden en ik graag kruiden in het eten verwerk.
  • Geurende bloemen omdat ik van verrassingen hou.
  • Besdragende struiken omdat ik vogels in mijn tuin wil aantrekken.
  • Inheemse planten , die meestal minder spectaculair bloeien, om zo vlinders aan te trekken.
  • Een bloemenweide, die 1 of 2 keer gemaaid moet worden omdat ik verzot ben op de geur van pas gemaaid gras.
  • Bloembollen, omdat die zo vrolijk zijn.

  Romantisch?

 3. Uitgangssituatie
  Naast hoe beleef jij een tuin, is het ook belangrijk om duidelijk te hebben wat de uitgangssituatie is. Bijvoorbeeld:
  • Ligging en grootte van de tuin: wel of niet zonnig, veel of weinig wind?
  • Wat is de ligging van de tuin: noord, oost, zuid of west.
  • Wat is de grondsoort van de tuin: kalk, zand, leemgrond.
  • Grondwaterstand, zijn er van nature natte plekken en/of extreem droge plekken?
  • Op welke plekken moet de tuin toegankelijk zijn?
  • Zijn er hoogteverschillen in de tuin?
  • Beschutting en afscheidingen?
  • Wat is het budget?
  • Sluit het huis aan bij de tuin?
  • Wat zie je vanuit de woonkamerramen?
  • In wat voor omgeving ligt het huis met tuin?
  • Hoe wordt het regenwater afgevoerd?


Voorbeelden van enkele ontwerpen

Van enkele ontwerpen heb ik op deze site een paar voorbeelden met foto's opgenomen.


home 7 april 2013