home

Samen aan de slag

Samen aan het werk: De kruiwagen wacht.

Samen

Veel mensen vinden het leuk om hun eigen tuin aan te leggen en of te onderhouden maar durven zonder professionele hulp niet te beginnen.
Als Natuurtuinen wil ik u daarbij graag helpen.

Samen met u als opdrachtgever wordt een planning gemaakt van de werkzaamheden. Besproken wordt u zelf doet en welke tuinwerkzaamheden samen met de tuinadviseur worden uitgevoerd of door derden. Natuurlijk is er tijdens het werken tijd en ruimte voor adviezen. De aanleg en het onderhoud geschieden op basis van milieuvriendelijk en ecologische methoden.

Zo is het ook mogelijk om mij als tuin begeleidster te vragen om mensen te begeleiden in hun tuinwerkzaamheden die door ziekte of ongeval het overzicht in hun tuin zijn kwijtgeraakt. Ze willen wel en kunnen nog veel maar waar te beginnen? Ik neem dan de regie over en probeer samen met de opdrachtgever de tuin op orde te krijgen. Daarbij komen mijn ervaringen als rehabilitatie-medewerkster voor Tuin & Kas in de zorgsector goed van pas.
Soms heeft mijn begeleiding een tijdelijk karakter; een andere keer blijft deze tuinbegeleiding nodig. Deze begeleiding kan eventueel betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).


Voorbeeld

Opdrachtgeefster wil graag zelf een terrasje van ongeveer 2 bij 1,5 meter aanleggen onder haar afdakje. Met stenen die zij gevonden heeft, wil zij een spiraal leggen en daartussen gebroken stoeptegels verwerken.
Samen zetten wij het terrasje uit, het teveel aan grond wordt elders in de tuin verwerkt en wortel onkruiddoek wordt gelegd met daarop een laag bestratingzand.
In de hoeken worden tegels gelegd die allemaal op dezelfde hoogte liggen. Die tegels dienen als referentie punt in het bepalen van de hoogte waarop alle stenen en gebroken stoeptegels komen te liggen.
Hierna kan zij zelf aan de slag met het leggen van de stenen.

Bestraten.


home 7 april 2013